İstiklal Harbi’nde sağlık hizmetleri denince akla cephede yaralanan askere müdahale gelir. Ancak muharebeler kadar hastalıklar da can almıştır. Öyle ki, 1921-1922 düzenli ordu muharebeleri döneminde şehit olan asker kadar da hastalıktan ölen vardır: 23.000 asker! Bulaşıcı hastalıkların kaynağı genelde sivil halktır. Bunların salgın şeklinde Milli Ordu’ya bulaşmaması...

1919 ortalarında Paris'te toplanan Barış Konferansı'nda katılımcı sayısı o kadar yüksekti ki, neredeyse bir yıl boyunca kısır tartışmaların içinde boğuldular. Paylaşılacak pasta büyük, iştah kabarık, akbaba sayısı ise fazlaydı. Bu süre Mustafa Kemal Paşa'ya zaman kazandırdı. Ancak bunu fark eden Lloyd George'un dayatmasıyla masada Orlando...