Büyük Taarruz Öncesinde Bir Dezenformasyon Başarısı: ‘Deli’ Halit Bey’in 19. ve 20. Tümenleri- Harp Tarihi Dergisi...

https://www.youtube.com/watch?v=jlWQrEEz6qI&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QOhttps://www.youtube.com/watch?v=16ch6xT_pnk&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=2https://www.youtube.com/watch?v=-qpPrRAjRjI&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=3https://www.youtube.com/watch?v=5Y_DWK9h84I&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=4https://www.youtube.com/watch?v=QF-FVOIKrns&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=5https://www.youtube.com/watch?v=siwogeWDlhQ&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=6https://www.youtube.com/watch?v=grxxzogg9oI&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=7https://www.youtube.com/watch?v=8MqCN0-uyU4&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=8https://www.youtube.com/watch?v=kh3qpgUcEuA&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=9https://www.youtube.com/watch?v=45KC9tJ_D2I&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=10https://www.youtube.com/watch?v=vbNXGkUSb80&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=11https://www.youtube.com/watch?v=y1NW43xMejw&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=12https://www.youtube.com/watch?v=PDYOxHPQBwE&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=13https://www.youtube.com/watch?v=OIgZJ9FBxA0&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=14https://www.youtube.com/watch?v=-d_vzRcfZaI&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=15https://www.youtube.com/watch?v=Uo2GldarRKY&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=16https://www.youtube.com/watch?v=nIf18snj8nA&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=17https://www.youtube.com/watch?v=wUdmI6HGEN8&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=18https://www.youtube.com/watch?v=vmyUfm5f3u8&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=19https://www.youtube.com/watch?v=fOZqsrWEVtM&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=20https://www.youtube.com/watch?v=Bf-8ZDH1B1c&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=21https://www.youtube.com/watch?v=hAungSZIEFQ&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=22https://www.youtube.com/watch?v=7oqEpAsaC7U&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=23https://www.youtube.com/watch?v=TANkaIdB3u4&list=PLAIhMHxsOVxnRVHLP1EiT8hN2Ke5jX7QO&index=24...

Mangal Dağı’nın muharebelerin ilk gününde elden çıkmasının ardından, başta 3ncü Kafkas Tümeni’nin Gedikli Savunması olmak üzere, cephe sol kanat birliklerinin kahramanca dövüşmesiyle, Yunan ordusunun önüne yeniden duvar örmek için gereken zaman kazanılmıştır. 27 Ağustos’ta Yunanların sol kanattan kuşatma hareketiyle yüzünü doğudan kuzeye çevirmesi sonucunda bu...

Yunan I. Kolordusu öğleden önce 1. Tümen'le Mangal Dağı, 12. Tümen'le de Türbetepe'ye taarruza başlar. Cephenin sadece güney kanadında iki tümenle başlayan bu taarruz sırasında cephe orta ve kuzeyi karşısındaki Yunan III. Kolordusu hareketsiz kalmış, en güneydeki Prens Andreas'ın II. Kolordusu ise cephenin uzağından...